045 - 527 35 75 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 13.30 uur) kantoor@maxprofit.nl

Sita

Posted On 17 okt 2013
By :
Comment: Off

VetTotaal
Als u in uw bedrijf voedingsmiddelen vervaardigt, bewerkt of verwerkt dan wilt u natuurlijk aan de wet milieubeheer voldoen. Die stelt dat u een vetafscheider moet plaatsen en onderhouden zodat u geen verontreinigd afvalwater in het rioolstelsel loost. SITA kan u op een eenvoudige manier van uw wettelijke plichten en uw zorgen ontlasten door uw installaties op regematige basis schoon te houden.

Wat is een vetafscheider?

Een vetafscheider is een installatie tussen lozingspunten van een ruimte waar voedingsmiddelen vervaardigd, bewerkt of verwerkt worden en het openbaar riool. Deze installatie zorgt ervoor dat plantaardige oliën, vet, dierlijke vetten en slib worden gescheiden van het afvalwater. Het water wordt op deze manier zo schoon mogelijk afgevoerd op het openbaar riool en het milieu wordt dan niet onnodig belast.

Structureel reinigen is essentieel

Als u wilt dat een vetafscheider goed blijft werken, dan is het van belang om de vetafscheider regelmatig te ledigen.

Als dit niet tijdig gebeurt, kan het vervuilde afvalwater niet meer weg en kunnen in het ergste geval uw eigen bedrijfsruimtes overstromen en vervuild raken. Indien een afscheider te vol is, komt er vroeg of laat ook vervuild afvalwater in het openbaar riool terecht. Hiermee wordt het milieu geschaad en de wet milieubeheer overtreden, wat kan leiden tot boetes.

Het vettotaal concept van SITA maakt het u makkelijk:

  • We stemmen samen de frequentie af voor het ledigen van uw vetafscheider. SITA komt op de afgesproken tijdstippen en doet het werk zonder dat u er omkijken naar heeft;
  • We zorgen dat uw wettelijke verplichte logboek in orde is met een duidelijke rapportage;
  • We waarborgen een goede werking van uw vetafscheider;
  • We bieden u een garantie dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen;
  • U kunt aanspraak maken op zeer aantrekkelijk all-in tarieven;
  • Het enige dat u hoeft te doen is eenmalig contact op te nemen met SITA. Wij doen de rest!